Chưa được phân loại

QUẢN LÝ NHÂN VIÊN TRONG THỜI ĐẠI MỚI

Trong doanh nghiệp, nếu quản lý nhân viên theo cách “vi mô”, tức chỉ nghĩ đến lợi ích của tổ chức hay của lãnh đạo mà thiếu thiện ý sẽ luôn là những “rào cản” đối với sự phát triển nghề nghiệp của nhân viên.

Xem thêm »
Nhận báo giá