LÃNH ĐẠO VÀ THUẾ

Khi mang trọng trách của một lãnh đạo hay giám đốc cấp cao, không nhất thiết phải thông rõ thấu đáo hết mọi vấn đề liên quan tới tài chính – kế toán như chuyên gia.

Nhưng ít nhất cũng phải hiểu về mặt cơ chế để có thể đánh giá, phân tích và ra quyết định dựa trên các thông tin số liệu đó, đồng thời phải nắm về thuế để có thể kiểm soát được việc thực thi các quyết định. Đó chính là tinh thần một lãnh đạo cần có, luôn trau dồi và cải thiện bản thân liên tục.

TULD 20.02.2019 1

Theo kết quả nghiên cứu của Institute of Leadership & Management cho thấy rằng:

– 63% các lãnh đạo đã từng bị yêu cầu làm điều gì đó trái ngược với quy tắc công ty.

– 43% lãnh đạo vi phạm vào luật lệ doanh nghiệp.

– 9% lãnh đạo từng bị vi phạm luật.

Điều này cho thấy hiện nay nhiều lãnh đạo vẫn còn chưa hoặc trang bị đối phó về những mặt yếu kém bản thân, dẫn tới những hậu quả hệ lụy liên quan doanh nghiệp.

Một nghiên cứu khác đăng trên ScienceDirect cho thấy rằng nếu lãnh đạo hiểu rõ về tài chính, kế toán hay thuế nói chung sẽ khiến nhân viên cảm thấy an toàn bởi từng quyết định của họ sẽ dựa trên số liệu thực tế mà không làm khó nhân viên khi cứ áp đặt các chỉ tiêu “ảo” nhằm kích thích tăng lợi nhuận như hiện nay.

Như vậy có thể thấy, việc kiểm soát tốt những “con số” của lãnh đạo là việc tạo ra một bộ máy vận hành đúng đắn và chặt chẽ. Từ những chi phí khá nhỏ cho tổ chức tới những nguồn chi khổng lồ cho truyền thông, quảng cáo hay cải tiến dịch vụ đều là dựa trên lợi ích lâu dài của toàn thể công ty.

TULD 20.02.2019 2

Đặc biệt, trong những năm gần đây khi nhiều doanh nghiệp đã phóng tầm nhìn của mình ra những thị phần nước ngoài, thì bài toán hiểu rõ thuế, luật pháp nước họ là rất quan trọng. Trong môi trường kinh doanh đó, việc càng hiểu rõ “luật chơi” càng giúp lãnh đạo dễ dàng chinh phục lượng khách hàng tiềm năng mới và mở rộng vị thế hình ảnh doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, việc liên tục theo dõi thông tin của Bộ tài chính sẽ giúp doanh nghiệp tinh lược khá nhiều giai đoạn và giảm khá nhiều chi phí linh tinh khác. Điển hình như việc bãi bỏ quy định khống chế đối với chi phí quảng cáo, khuyến mại của doanh nghiệp, bãi bỏ quy định phải nộp bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ bán ra hoặc mua vào khi lập hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp, sửa đổi quy định để doanh nghiệp thực hiện tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý, cuối năm quyết toán,…đã phần nào giúp lãnh đạo tháo gỡ các khó khăn để có thể thúc đẩy hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mình.

Theo Webnuz